Δύο έργα του Δήμου Λευκάδας εντάχθηκαν στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Δύο (2) έργα του Δήμου Λευκάδας εντάχθηκαν στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Πρόκειται για την έγκριση και ένταξη προτάσεων που είχε υποβάλλει πρόσφατα ο Δήμος μας και αφορούσαν σημαντικές παρεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης σε Κάλαμο, Καστό, Λευκάδα και συγκεκριμένα:

  • Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ- ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» συνολικού κόστους 384.438,71 ευρώ.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή δύο πρόσθετων υποθαλάσσιων αγωγών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν παράλληλα με τους υφιστάμενους για την εξυπηρέτηση των δύο νησιών, αφενός για την αύξηση της παροχετευτικότητας και αφετέρου για την εξασφάλιση εφεδρείας σε περίπτωση βλάβης, λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών και καθυστερήσεων που παρουσιάζονται.

  • Ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005071 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» συνολικού κόστους 870,97 ευρώ.

Με την παρούσα πράξη προβλέπεται η αντικατάσταση αγωγών σε περιοχές του Δήμου Λευκάδας που το δίκτυο ύδρευσης, αποτελούμενο από PVC και αμιαντοτσιμέντο, παρουσιάζει συχνές βλάβες με αποτέλεσμα να προκαλεί σημαντική όχληση στους κατοίκους, να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και ταυτόχρονα να δυσχεραίνει τη διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Την ένταξη των Πράξεων, συνολικού κόστους 868.309,68 ευρώ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Από το Δήμο Λευκάδας