Ανέλαβε καθήκοντα ο «Τοπικός Αστυνόμος» στην Καρυά

Ύστερα από τις συνεχείς προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και της Τοπικής Κοινότητας Καρυάς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενέκρινε την ενεργοποίηση του θεσμού «Τοπικός Αστυνόμος» για την Καρυά με ημερομηνία έναρξής του την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017.

Ήδη μετά την παραχώρηση του σχετικού χώρου και την ανάληψη των λειτουργικών εξόδων του Γραφείου του από το Δήμο, ο αστυνομικός υπάλληλος εγκαταστάθηκε σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Καρυάς και ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Από το Δήμο Λευκάδας