Έκθεση δημιουργικών εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Λευκάδας με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει έργα & κατασκευές των μαθητών του, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τη φετινή και περσινή σχολική χρονιά στα πλαίσια τόσο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών όσο και των Σχολικών δραστηριοτήτων και με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών άλλων σχολείων.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας είναι σχολείο το οποίο ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Λευκάδας και εντάσσεται στα ειδικά επαγγελματικά σχολεία. Απευθύνεται σε μαθητές /τριες με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες που έχουν ολοκληρώσει την Α/θμια εκπαίδευση και έχουν αξιολογηθεί από τα αρμόδια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & ΚΕΔΔΥ

Ευχαριστούμε θερμά το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας για την αίθουσα, Θ. Στάμου, στο Μαρκά, που μας παραχώρησε.

Σας περιμένουμε να γνωρίσετε τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών του σχολείου μας!

Εγκαίνια: Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017 στις 11.00 π.μ.
Διάρκεια: Τετάρτη 08, Πέμπτη 09 & Παρασκευή 10 Ιουνίου 2017
Ώρες: 11.00 – 13.00 & 19.00 – 21.00

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας