Θαλάσσια σύνδεση Λευκάδας – Καλάμου – Καστού
Κατόπιν αιτήματος και ενεργειών της Δημοτικής Αρχής Λευκάδας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και σειράς επαφών με θεσμικούς φορείς σε Ελλάδα και Βρυξέλλες, το αρμόδιο Υπουργείο ανταποκρίθηκε στο αίτημα για θαλάσσια σύνδεση Λευκάδας – Καλάμου – Καστού.
Σε σχετική πρόσκληση με Αριθ. Πρωτ.: 2253.2-8/30425/17 για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, συμπεριλαμβάνονται και οι εξής γραμμές:
 
1) ΚΑΣΤΟΣ – ΚΑΛΑΜΟΣ (με επιστροφή):
Επτά (7) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.
– Ένα Ε/Γ πλοίο.
– Το πλοίο να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 40 επιβατών (χειμώνα – θέρος).
 
2) ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΣΤΟΣ (με επιστροφή):
Τρία (3) δρομολόγια την εβδομάδα τη χειμερινή περίοδο και τρία (3) δρομολόγια τη θερινή περίοδο (από 11/06 έως 09/09).
– Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο.
– Το πλοίο να πληρεί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 40 επιβατών (χειμώνα – θέρος).
(β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου τουλάχιστον 50 τ.μ.
Η σύμβαση δύναται να έχει διάρκεια από ένα (1) έως και πέντε (5) έτη