Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2017, μεταξύ άλλων θεμάτων, συζήτησε και αποφάσισε τα εξής :

-Προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017.

-Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017.

-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού και Δήμου Λευκάδας, για το έργο «Επισκευή – συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας», ποσού 138.620 €.

-Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 114.000 €.

-Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 €

-Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.500,00 €.

-Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”.

-Έγκριση υποβολής πρότασης µε τίτλο «Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Πόλη της Λευκάδας»στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη».

-Έγκριση υποβολής πρότασης µε τίτλο «Καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας καταπτώσεων στην Δυτική Λευκάδα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη».

-Tη συνδιοργάνωση των αγώνων «LEFKADA SUMMER CAMP & INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP 2017» στις 24-25 Ιουνίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας.

-Την επιβολή προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση σε κεντρικό δρόμο οικισμού.

-Την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα έτους 2017.

Από το Δήμο Λευκάδας