Πραγματοποιήθηκε η διοικητική παραλαβή του «Μουσείου Άγγελου Σικελιανού»

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 13.30 έγινε στο Δημαρχείο Λευκάδας η διοικητική παραλαβή του έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ».

Είχαν προηγηθεί στο Μουσείο οι σχετικοί τεχνικοί έλεγχοι και η παράδοση του έργου στην Εθνική Τράπεζα από τις εταιρείες «ΙΟΚΑ ΑΤΕΕ», «ΑΡΚΕΤΙΠΟ ΕΠΕ» και «ΒΟΝ STUDIO ΑΕΒΕ».

Εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ως δωρητής είχε αναλάβει την χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, υπέγραψαν το σχετικό πρωτόκολλο η κ. Ο. Νικολάου και ο κ. Χ. Χριστόπουλος ενώ από την πλευρά του Δήμου Λευκάδας οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Θ. Περδικάρης και Γ. Φίλιππας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ