Γενική Συνέλευση Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας καλεί τα μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, στη Μαρίνα της Λευκάδας, στις 2 Απριλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, με θέματα:

  1. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
  2. Υποβολή Οικονομικού Απολογισμού και Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
  3. Προγραμματισμός ενεργειών για το νέο έτος.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  την ίδια ημέρα και ώρα 20:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, πριν τη Γενική Συνέλευση, στο γραφείο του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας, για να μην καθυστερήσει η έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Εκ μέρους του Δ.Σ.