Χρηματοδότηση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Λευκάδας

Χρηματοδότηση παρεμβάσεων επισκευής και συντήρησης Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Λευκάδας ποσού 138.620 ευρώ.

Ύστερα από την πρόσφατη δέσμευση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδη σχετικά με την χρηματοδότηση παρεμβάσεων στο Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας, ανακοινώνεται ότι με την αρ. 35661/24.3.2017 Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΣΓΣ465ΧΙ8-ΧΔΛ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γ. Χαρίτση, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 138.620 ευρώ.

Από το Δήμο Λευκάδας