Καθαρίζουμε το Νυδρί σε μια μέρα

Δελτίο Τύπου

Στα πλαίσια της εθελοντικής εκστρατείας της Πανελλήνιας Περιβαλλοντικής Δράσης «Let’s do it»,καλούμε όλους τους δημότες, σχολεία, συλλόγους, σωματεία της περιοχής μας.

Καθαρίζουμε τους 4 κάθετους δρόμους της κεντρικής οδού με κατάληξη στον περιφερειακό δρόμο και συνεχίζουμε προς τον οικισμό της Ράχης.

Σημείο συνάντησης: Κυριακή 2 Απριλίου στο Δημαρχείο Νυδριού στις 10.00 π.μ.

Από τη Δημοτική Κοινότητα Νυδριού