Ακόμη 23.294.230 ευρώ για έργα εκπαίδευσης και οδικών υποδομών υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Δύο νέες Προσκλήσεις υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεοδ. Γαλιατσάτος και εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, που εστιάζουν στους τομείς της «Eκπαίδευσης» και των «Oδικών υποδομών».

Ειδικότερα:

Α.  Στο δε τομέα των Οδικών υποδομών, η Πρόσκληση ΙΟΝ45 αφορά στη «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών της Π.Ι.Ν.».  και απευθύνεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αφορά στα οδικά έργα Τρία Γεφύρια – Βρυώνη (Κέρκυρα) και Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς – Κόμβος Κραναίας.

Η πρόσκληση έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 19.794.230€ και αφορά σε έργα που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Εθνικό Πλαίσιο Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προτάσεων είναι από 15/03/2017 έως 29/9/2017.

Β. Στον τομέα της Εκπαίδευσης,  η Πρόσκληση ΙΟΝ46 αφορά  στην «Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της Π.Ι.Ν.» και απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Από την πρόσκληση θα ωφεληθούν 278 σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και 12 σχολεία Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλα τα νησιά της ΠΙΝ.

Η πρόσκληση έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 3.500.000€. και αφορά σε εξοπλισμό εργαστηρίων των σχολείων που περιλαμβάνεται στην πρόσφατη χαρτογράφηση των σχετικών αναγκών των σχολείων.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προτάσεων είναι από 15/03/2017 έως 15/5/2017.