Ενημέρωση από το Δήμο Λευκάδας για τις θέσεις ναυαγοσωστών

Κάθε χρόνο ο Δήμος Λευκάδας, ενόψει της θερινής – τουριστικής περιόδου και πριν από αυτή, ανακοινώνει την πρόσληψη ναυαγοσωστών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των παραλιών του νησιού.

Παρά το ενδιαφέρον αντικείμενο και τις αξιοπρεπείς απολαβές σε μια εποχή δημοσιονομικής δυσπραγίας, δυστυχώς διαπιστώνεται κάθε φορά η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από ντόπια στελέχη, είτε διότι δεν έχουν ενημερωθεί, είτε διότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός τους. Συνέπεια αυτών, η μη πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων στις παραλίες, η κατ’ ανάγκη κάλυψη μέσω εταιρειών και το δικαιολογημένα πολλαπλάσιο κόστος για το Δήμο, καθώς προβλέπεται τόσο το κέρδος της εταιρείας, όσο και η διαμονή και η διατροφή των ναυαγοσωστών που έρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Καλούμε λοιπόν όλους τους κατοίκους της Λευκάδας που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να ανταποκριθούν στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης που θα υπάρξει από το Δήμο Λευκάδας και θα δημοσιευτεί.

Επίσης, αντιλαμβανόμενοι την έλλειψη στελεχών ναυαγοσωστών στο νησί και το ενδεχόμενο ενδιαφέρον κάποιων να αποκτήσουν το σχετικό προσόν, προκειμένου να μπορούν να διεκδικήσουν και να καλύψουν τις σχετικές θέσεις των ακτών μας, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να καταγράψουμε όσους επιθυμούν να λάβουν την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή που βαρύνει οικονομικά τον ενδιαφερόμενο, δύναται να πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα από πιστοποιημένη εταιρεία, η οποία χορηγεί και την αντίστοιχη βεβαίωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε εκπαίδευση και για κάθε πληροφορία, στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λευκάδας και συγκεκριμένα στο τηλέφωνο 2645360584.

Από το Δήμο Λευκάδας