Ενημέρωση από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λευκάδας για το πρόγραμμα ΚΕΑ

Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 3-2-2017 το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου δεν θα παρέχει υποστήριξη για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) λόγω εσωτερικών διεργασιών σχετικά με την εφαρμογή.

 Από το Δήμο Λευκάδας