Πρόγραμμα εξ αποστάσεως: «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα εξ αποστάσεως: «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα αναφορικά με τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εργαζόμενους στο χώρο των εκπαιδευτικών μονάδων, σε φοιτητές και αποφοίτους καθηγητικών σχολών διοίκησης και οικονομίας, καθώς επίσης και των παιδαγωγικών τμημάτων και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα οικονομίας, διοίκησης και ηγεσίας εκπαιδευτικών μονάδων.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: -εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΛΥΚΕΙΟΥ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία απευθύνεται πρωτίστως σε εκπαιδευτικούς και σε στελέχη εκπαιδευτικών μονάδων, ανεξάρτητα αν ασχολούνται με διοικητικά ζητήματα ή εκτελούν άλλης μορφής έργα. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι λυκείου εφόσον διαθέτουν πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε θέματα διοίκησης. Η παρακολούθηση εξολοκλήρου του προγράμματος γίνεται μέσω του διαδικτύου. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και ολοκληρωμένη διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε μαθήματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησης επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.elearn.econ.uoi.gr ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος κ. Τσιούρη στο τηλέφωνο : 26510-05929 ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση : atsiuris@cc.uoi.gr.