Εκλογές για τον «Φίλανδρο»

Στα πλαίσια της καθιερωμένης τριετούς διαδικασίας αρχαιρεσιών του συλλόγου,

ο ΑΣΛ Φίλανδρος καλεί τα μέλη του προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι την Τετάρτη 04/01/2017 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας και ώρα 18:00-21:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η εκδήλωση μετατίθεται την Τετάρτη 11/01/2017 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη αλλά και φίλοι του Συλλόγου όπως παραβρεθούν. Η παρουσία σας θα δώσει ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή στην εκδήλωσή μας.