Πρόγραμμα Κατάρτισης για άνεργους από 29 έως 64 ετών από το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Ζακύνθου – Παράρτημα Λευκάδας

Ανακοίνωση

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου – Παράρτημα Λευκάδας πρόκειται να υλοποιήσει Πρόγραμμα Κατάρτισης για άνεργους από 29 έως 64 ετών που έχουν ολοκληρώσει τις εξής βαθμίδες εκπαίδευσης:

α) Υποχρεωτική
β) Δευτεροβάθμια
γ) Μεταδευτεροβάθμια ( απόφοιτοι ΙΕΚ ) και
δ) Τριτοβάθμια ΑΕΙ/ΤΕΙ με θεματικό αντικείμενο σε κλάδους αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται έως 30/12/2016 στο Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ Ζακύνθου – Παράρτημα Λευκάδας (Θεοδώρου Στράτου 1, Δίπλα στον ΟΤΕ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο 26450-21529).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 500 ώρες πρακτική σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής. Το Εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.600,00 ευρώ (600,00 ευρώ για την θεωρητική κατάρτιση και 2.000,00 ευρώ για την πρακτική) .

Από το περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου – Παράρτημα Λευκάδας