«Κεφαλληνιακά Χρονικά», με 29 ανέκδοτες επιστημονικές εργασίες

Η βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών έδωσε στη δημοσιότητα τον 16ο τόμο της επιστημονικής επετηρίδας της «Κεφαλληνιακά Χρονικά». Πρόκειται για έναν τόμο 640 σελίδων, με 29 επιστημονικές εργασίες βασισμένες σε πρωτότυπο ανέκδοτο υλικό, προϊόν ενδελεχούς έρευνας σε ποικίλου είδους ερευνητικά πεδία: Ιστορία, Φιλολογία, Λαογραφία, Καλές Τέχνες. Οι συγγραφείς τεκμηριώνουν, με τη συμμετοχή τους, την υψηλή επιστημονική στάθμη της περιοδικής αυτής έκδοσης και συνιστούν δικαιωμένη ανταπόκριση στη βράβευση του έργου της εταιρείας από την Ακαδημία Αθηνών. Μεταξύ των συγγραφέων, πανεπιστημιακών δασκάλων και ερευνητών, αναφέρονται προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, όπως, λ.χ., οι πανεπιστημιακοί καθηγητές πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, Γιάννης Παπακώστας, Γιάννης Δελλής, Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Θεοδόσης Πυλαρινός, Ευριδίκη Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Δώρα Φ. Μαρκάτου, Μαρία Σγουρίδου, ο ομότιμος διευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Νικόλαος Γ. Μοσχονάς κ.ά. Ο αμητός της έρευνας είναι πλουσιότατος και συνιστά αξιόλογη συμβολή στην ανάδειξη και τεκμηρίωση επιστημονικών θεμάτων κυρίως επτανησιακού χαρακτήρα, αλλά και του ευρύτερου ελλαδικού (και εξωελλαδικού) πεδίου.

Με τις δημοσιεύεις έρχονται στη δημοσιότητα άγνωστοι θεράποντες της φιλοσοφίας του 18ου και 19ου αι., αποκαλύπτονται άγνωστα έργα τους, και υπογραμμίζεται η συμβολή τους στη μετακένωση του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στα Επτάνησα και στη συνέχεια στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο: επισημαίνεται κυρίως η ενασχόληση με τον δάσκαλο του Γένους και πρωτοπόρο του Διαφωτισμού Βικέντιο Δαμωδό (Γεώργιος Μεταλληνός), η ανάδειξη για πρώτη φορά του Κεφαλλήνος φιλοσόφου Φραγκίσκου Πυλαρινού (Γιάννης Δελλής), η σχέση του Γάλλου ιστορικού Émile Legrand με την Επτάνησο (Γιάννης Παπακώστας), ταύτιση σολωμικών παραθεμάτων (Μιχάλης N. Κατσίγερας), νέες πληροφορίες για τον Κεφαλλήνα ζωγράφο και ποιητή Γεώργιο Αβλιχο (Δώρα Μαρκάτου).

Η εταιρεία έχει αναλάβει τη διοργάνωση του ΙΑ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου στην Κεφαλλονιά τον Μάιο του 2018. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 250 επιστήμονες.

Πηγή