Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας

Ανακοίνωση- Πρόσκληση

Ο Δήμαρχος Λευκάδας Κωνσταντίνος Δρακονταειδής και ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
Λευκάδας Παναγιώτης Γαντζίας σας προσκαλούν στην Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση
της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 5.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Με τις προγραμματισμένες συνελεύσεις και την πίστη μας στη συμμετοχικότητα, συζητάμε και ενημερώνουμε, αποκαλύπτουμε και ελεγχόμαστε.

Ο Δήμαρχος Λευκάδας
Κωνσταντίνος Δρακονταειδής

Ο Πρόεδρος της Δ. Κ. Λευκάδας
Παναγιώτης Γαντζίας