Δομικό υλικό φιλικό με το περιβάλλον από Έλληνες φοιτητές

Το «Legodome», ένα νέο δομικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, αναπτύσσουν οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωάννης-Γιώργος Ιγγλεζάκης, Γιώργος Ανδρεσάκης και Νίκος Ασημάκης, με καθοδηγητές τον καθηγητή του Γενικού Τμήματος Κωνσταντίνο Προβιδάκη, τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κώστα-Αλκέτα Ουγγρίνη, τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιάκωβο Ρήγο και τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Εμμανουήλ Στειακάκη.

Η ιδέα προήλθε από τη διαπίστωση της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας για την κατασκευή των κτηρίων, η οποία σχετίζεται με την παραγωγή των οικοδομικών υλικών που χρησιμοποιούνται, και συγκεκριμένα τη σπατάλη της πρώτης ύλης. Τα κτήρια έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε όλα τα στάδια ζωής τους: από την κατασκευή, τη χρήση, τη συντήρηση, την ανακαίνιση ώς και την κατεδάφισή τους.

Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, προτείνεται ένα δομικό υλικό το οποίο δεν θα απαιτεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας για την κατασκευή του, θα είναι εύκολα ανακυκλώσιμο και θα έχει ικανοποιητική αντοχή στο χρόνο. Θα αποτελεί μονάδα ενός εναλλακτικού τρόπου κατασκευής που θα δίνει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής του μετά το πέρασμα της χρήσιμης διάρκειας ζωής του κτηρίου και δεν θα κατατάσσεται στην κατηγορία των αποβλήτων.

Πηγή: EcologyGreece