Όλη η Ελληνική ιστορία στο διαδίκτυο από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

To Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού εισάγει στην σελίδα του την θεματική «Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο (Εγκεκριμένη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).

Η θεματική ξεκινάει από την εποχή την προϊστορία, την εποχή του λίθου και του Χαλκού και φτάνει στα νεότερα χρόνια (Η Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους 1821-1897, Η Επέκταση του Ελληνικού Κράτους 1897-1922, Η Ελλάδα 1923-1945, Η Σύγχρονη Ελλάδα 1945-2000)

Το αφιέρωμα αναφέρεται και αναλύει τον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα, τα κοινωνικοπολιτικά γεωστρατηγικά και στρατιωτικά χαρακτηριστικά όλων των περιόδων.

Στην κάθε περίοδο υπάρχει ένα εκπληκτικό time line όπως θα δείτε και παρακάτω το οποίο οδηγεί τον χρήστη στο κάθε θέμα.

Δείτε εδώ το αφιέρωμα.

via