Το ψωμί της αλληλεγγύης

Από την Αθηνά Λεβέντη

Το βασικότερο είδος διατροφής, δηλαδή το ψωμί, θα είναι διαθέσιμο σε όλους, χάρη σε μια πρωτοβουλία. Στο εγχείρημα «Ψωμί ή κουλούρι σε αναμονή» συμμετέχουν 27 από τα 30 αρτοποιεία της Κοζάνης και προσφέρει σε όσους πολίτες δεν μπορούν να το αγοράσουν, ένα ψωμί η οποιοδήποτε αρτοσκεύασμα. Ο τρόπος είναι ο εξής: κάθε φορά που αγοράζουμε ψωμί, αν θέλουμε και μπορούμε, αγοράζουμε ένα ακόμη (το οποίο προσφέρεται και σε χαμηλότερη τιμή, ώστε στη συνέχεια να παραδοθεί σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Τα αρτοποιεία που συμμετέχουν έχουν σε εμφανές σημείο της αφίσα συμμετοχής αλλά και τον αριθμό των ειδών που είναι σε αναμονή.

Η δράση πραγματοποιείται από το Σωματείο Αρτοποιών Κοζάνης σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ Κοζάνης. Κι ελπίζουμε να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις.

via