Πλατφόρμα Méta: Ανοιχτή πρόσκληση καλλιτεχνών

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε εικαστικούς, σκηνογράφους, videoartists, μουσικούς, συνθέτες,φωτιστές, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, δραματουργούς, χορευτές, χορογράφους, καθώς και τεχνικούς υποστήριξης έργων (προγραμματιστές, τεχνικούς, τεχνίτες κλπ.) απευθύνει η πλατφόρμα méta. Σκοπός η συγκρότηση ενός δικτύου συνεργατών από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία με επίκεντρο την καλλιτεχνική σύμπραξη.

Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλει την ηλεκτρονική «αίτηση συνδημιουργών» και να συμμετέχει στο ευρύτερο δυναμικό της méta ανάλογα με το δείγμα της δουλειάς του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους δημιουργούς παραστατικών έργων, αλλά και να υποβάλει τη δική του πρότασή για τα υπό διαμόρφωση έργα της επόμενης Πλατφόρμας. Οι συνδημιουργοί συντονίζονται από μία ομάδα επιμελητών διαφορετικών πεδίων, οι οποίοι επιβλέπουν την καλλιτεχνική πορεία των επιλεγμένων έργων και διασφαλίζουν την ομαλή συνεργασία των συμμετεχόντων. Οι συνδημιουργοί μπορούν πάντα να λειτουργούν αυτόνομα και εκτός του πλαισίου της méta.

Η πρώτη Πλατφόρμα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016, όπου 6 νέοι δημιουργοί παρουσίασαν έργα διάρκειας 10-15 λεπτών το καθένα. Η δεύτερη Πλατφόρμα θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2016, όπου πρόκειται να παρουσιαστούν ορισμένα από τα έργα της πρώτης Πλατφόρμας σε μεγαλύτερη διάρκεια (30-40 λεπτά), καθώς και νέα έργα σε μικρή διάρκεια τα οποία με τη σειρά τους θα εξελιχθούν σε διάρκεια στην τρίτη Πλατφόρμα τον Απρίλιο 2017.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Σιώρας Δεληγιάννης, βασικός εμπνευστής και επιμελητής της méta.: «Σκοπός της πλατφόρμας είναι η ελεύθερη διάδραση μεταξύ διαφορετικών καλλιτεχνικών πεδίων -του χορού, του θεάτρου, της μουσικής και των καλών τεχνών. Το πρώτο ανοιχτό κάλεσμα της Πλατφόρμας, το κάλεσμα συνδημιουργών, θα εμπλουτίσει και θα ανανεώσει το καλλιτεχνικό της δυναμικό και θα δώσει βήμα σε δημιουργικούς ανθρώπους να πειραματιστούν, να συνεργαστούν και να συμπράξουν.»

Η méta αποτελεί μια πλατφόρμα καλλιτεχνών που καλούνται να συμπράξουν, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας σειράς παραστατικών έργων. Η méta παρουσιάζει το έργο της στο κοινό δύο φορές μέσα στην περίοδο ενός έτους, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύσσουν τις συνθέσεις τους εντός αυτού του χρονικού πλαισίου και στους θεατές να παρακολουθούν τις συνθέσεις στην εξέλιξή τους. Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί υπό τη νομική υπόσταση της Tripodium AMKE.

Περισσότερα για τη méta:

Website: http://platformameta.com/

Facebook: https://www.facebook.com/platformameta/

via