Θα σωθούν τα γεφύρια Χάτσιου και Κοβάτσαινας στο Τσεπέλοβο, έτοιμη η μελέτη ακολουθεί το έργο

Θα σωθούν τα γεφύρια Χάτσιου και Κοβάτσαινας στο Τσεπέλοβο, έτοιμη η μελέτη ακολουθεί το έργο

Μελέτη για την επείγουσα αποκατάσταση και στερέωση των πέτρινων γεφυριών Χάτσιου και Κοβάτσαινας στην περιοχή του Τσεπελόβου, συνέταξε...