Πρόσκληση σε νέους Έλληνες καλλιτέχνες για συμμετοχή σε εργαστήρια υφάσματος από το Επιμελητήριο Λευκάδας

Πρόσκληση σε νέους Έλληνες καλλιτέχνες για συμμετοχή σε εργαστήρια υφάσματος από το Επιμελητήριο Λευκάδας

Το Επιμελητήριο Λευκάδας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με τίτλο...