Δήμος Λευκάδας: Εγκρίθηκαν οι πίνακες επιλογής βρεφών-νηπίων για τον βρεφονηπιακό και τους παιδικούς σταθμούς

Δήμος Λευκάδας: Εγκρίθηκαν οι πίνακες επιλογής βρεφών-νηπίων για τον βρεφονηπιακό και τους παιδικούς σταθμούς

Ενημερώνουμε τους γονείς ότι σύμφωνα με την αριθμ.293/2019 απόφαση Δ.Σ Λευκάδας εγκρίθηκαν οι πίνακες επιλογής βρεφών-νηπίων...