«Εσύ Καταλαβαίνεις τη Διαφορά. Η Χελώνα Όχι.»

Το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών) ιδρύθηκε το 1988 στην Αγγλία και το 1993 στην Ελλάδα. Είναι διεθνής περιβαλλοντική ΜΚΟ και Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει στόχο την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη την Μεσόγειο, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ενημερωτικών εκστρατειών, της εκπαίδευσης και της άσκησης πίεσης σε σχετικούς φορείς. Από την ίδρυσή του συνεργάζεται με το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP/MAP) και είναι μόνιμο Μέλος/Παρατηρητής της Σύμβασης της Βέρνης (Συμβούλιο της Ευρώπης) από το 1988.

Η αύξηση των μεδουσών στη Μεσόγειο φέτος το καλοκαίρι έχει ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε κάθε χώρα για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και ειδικότερα των Θαλάσσιων Χελωνών. Η MEDASSET προβάλλει τον οικοσυστημικό ρόλο της θαλάσσιας χελώνας, που αποτελεί έναν από τους θηρευτές των μωβ μεδουσών, καθώς και την πίεση που δέχεται από την πλαστική ρύπανση. Οι θαλάσσιες χελώνες αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο για τη θαλάσσια τροφική αλυσίδα και την ισορροπία των οικοσυστημάτων της Μεσογείου. Ωστόσο το πλαστικό αποτελεί γι’ αυτές μια μεγάλη απειλή.

Η πλαστική ρύπανση γιγαντώνεται και απειλεί τα ευάλωτα θαλάσσια είδη όχι μόνο μέσω σύλληψης στα αλιευτικά εργαλεία, π.χ «δίχτυα φαντάσματα», αλλά και μέσω της κατάποσης πλαστικών από αυτά. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με έρευνες το 52% των χελωνών παγκοσμίως είναι πιθανό να έχουν καταπιεί πλαστικό. Επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα MEDSEALITTER, στο οποίο συμμετείχε το MEDASSET και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε σύνολο 36 χελωνών που ελέγχθηκαν, ενώ είχαν εκβραστεί νεκρές στις ελληνικές ακτές, το 72% βρέθηκε να έχει καταπιεί πλαστικό.

Το πλαστικό εξελίσσεται στο μεγαλύτερο «εχθρό» της θάλασσας και προέρχεται κυρίως από τη στεριά. Η  ραγδαία μείωση στη χρήση πλαστικού, η σταδιακή απεξάρτησή μας από τα πλαστικά μιας χρήσης, η σωστή ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών, η απόρριψή τους με ασφάλεια και γενικά η μείωση των απορριμμάτων που παράγουμε, θα είναι βασικοί παράγοντες που θα διαμορφώσουν την υγεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Δείτε παρακάτω το κοινωνικό μήνυμα για την προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας: