Εγκρίθηκαν από την Ο.Ε. οι όροι χρηματοδότησης του έργου «Αστική αναζωογόνηση του Δήμου Λευκάδας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση δύο πολύ σημαντικών έργων, την αποκατάσταση του δημοτικού κινηματογράφου Απόλλωνα και των αναπλάσεων των περιοχών Βαρδάνια και Περιβόλια».

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηματοδότησης συνολικού ποσού 2.484.819,24€, η οποία εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Η χρηματοδότηση του ανωτέρου έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συναρμολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η «Αστική αναζωογόνηση πόλης Λευκάδας» συνιστάται από τέσσερα (4) υποέργα:

1ο υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας. (1.490.000,00€)
2ο υποέργο: Μελέτη ανάπλασης εντός σχεδίου πόλης Λευκάδας (περιοχές Βαρδάνια-Περιβόλια). (973.819,24€)
3ο υποέργο: Συνδέσεις ΩΚΟ. (11.000,00€)
4ο υποέργο: Υποβολή πρότασης. (5.000,00€)

Συνεχίζουμε με έργα και μελέτες που θα προσδώσουν ιδιαίτερη αξία στην πρωτεύουσα του Δήμου. Ειδικότερα, τόσο η αναμενόμενη παρέμβαση ανάπλασης του ιστορικού δημοτικού κινηματογράφου Απόλλωνα, όσο και οι μελέτες για την αειφορική ανάπλαση, αναβάθμιση και περιβαλλοντικά σύμφωνη διαχείριση των περιοχών «Περιβόλια» και «Βαρδάνια», θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την καθημερινότητάς τους.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2 Σχόλια

  • ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΙΑΚΗ 7 Μαΐου 2022 12:43

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

  • ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΙΑΚΗ 7 Μαΐου 2022 12:44

    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΡΗ……

Τα σχόλια είναι κλειστά