Δήμος Λευκάδας: Έγκριση μελέτης για τσιμεντροστρώσεις σε δημοτικές οδούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε την Παρασκευή 19/11/2021 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», π/υ 100.000,000€, από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2021.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες τσιμεντοστρώσεων 1.500 μ. σε δημοτικές οδούς στις κοινότητες  Μανάση-Νικολή, Νεοχωρίου, Μαραντοχωρίου, Πόρου, Αθανίου και Βαυκερής. Θα πραγματοποιηθούν επίσης εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης τάφρου απορροής όμβριων υδάτων.

Με τις συνεχείς παρεμβάσεις επιλύουμε βασικά ζητήματα σε υποδομές, βελτιώνουμε την προσπελασιμότητα, και δημιουργούμε ασφαλείς συνθήκες για την μετακίνηση οχημάτων και πεζών.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ