Πρόσκληση στη γενική συνέλευση των μελών του Σ.Α.Ι.Μ «Ο Μνήμων» Λευκάδας

Σωματείο Αποκατάστασης Ιστορικής Μνήμης (Σ.Α.Ι.Μ) «Ο ΜΝΗΜΩΝ» Λευκάδας, οδός Ν. Σβορώνου, Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας (έναντι Πνευματικού Κέντρου)

Τα μέλη του σωματείου καλούνται στη γενική τακτική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας.

Θέματα:

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός περιόδου Σεπτέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2021
2. Διενέργεια αρχαιρεσιών εκλογής νέου Δ.Σ.
3. Προγραμματισμός ενεργειών επόμενης περιόδου

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της εξάπλωσης του covid-19.

Παρακαλούνται τα μέλη του σωματείου να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Πληροφορίες: saim.mnimon@yahoo.gr

Το Δ.Σ.