Δήμος Λευκάδας: Αποψίλωση 880 χιλιομέτρων ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε σύμβαση, στις 17 Αυγούστου 2021, με τον ανάδοχο του έργου, κ. Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο της εταιρείας ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε., για το έργο «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε. Λευκάδας, Ελλομένου, Απολλωνίων, Καρυάς, Σφακιωτών», με προϋπολογισμό 49.104,00€.

Πρόκειται για εργασίες κοπής ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης σε τάφρους, πρανή και ερείσματα οδών, καθώς και λοιπών χώρων στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων της Λευκάδας.  Η συνολική περιοχή παρέμβασης, 880 χιλιόμετρα, είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο δήμο Λευκάδας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μηχάνημα έργου χορτοκοπτικό που θα φέρει τηλεσκοπικό βραχίονα για την κοπή μέσου πλάτους 2 μέτρων από το άκρο του οδοστρώματος.

Μια ακόμα παρέμβαση για τον ευπρεπισμό του δήμου μας, την ασφάλεια των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και την απρόσκοπτη πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των κατοίκων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ