Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία 5 αστέρων σε Αθήνα και Σκορπιό

Από τη Σοφία Κοντογιάννη

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων στην Αθήνα και στον Σκορπιό.

Αναλυτικά, το υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΞΕΝΤΕ Α.Ε. που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 152 δωματίων των 283 κλινών, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 10 στην Αθήνα, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.828.240 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.828.240 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης LUXURIOUS AEROPI Α.Ε., που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 30 δωματίων των 60 κλινών στη θέση νήσος Σκορπιός Μεγανησίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 26.629.471,07 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 24.699.120,35 ευρώ.