Δήμος Λευκάδας: Ενημέρωση επιδημιολογικής κατάστασης

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την πορεία της επιδημιολογικής κατάστασης στην Λευκάδα, βάσει των επίσημων στοιχείων του ΕΟΔΥ, σας παραθέτουμε γραφική απεικόνιση των εβδομαδιαίων ενεργών κρουσμάτων για την περίοδο 26/7/2021 – 22/8/2021.

Από τον πίνακα προκύπτει μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και παρακαλούμε όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της Λευκάδας για την πιστή τήρηση των υγειονομικών μέτρων, (χρήση μάσκας, διατήρηση αποστάσεων, αποφυγή συνωστισμού), ώστε να περιορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, την περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ