Δήμος Λευκάδας: Έτοιμοι για την Δημοπράτηση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Είμαστε έτοιμοι για την δημοπράτηση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας»

Την 1η Τροποποίηση της Πράξης «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας», υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κα. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Η τροποποίηση αφορά:

  • Την αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης από 6.332.000,00€ σε 6.450.000,00€ λόγω επικαιροποίησης της μελέτης μετά τον έλεγχο της στατιστικής επάρκειας του Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας.
  • Την τροποποίηση διάρκειας υλοποίησης πράξης από 21 μήνες (από 31-03-2021 έως 31-03-2022), σε 30 μήνες (από 01-11-2021 έως 30-04-2024).

Ο  Δήμαρχος Λευκάδας, κ. Χαράλαμπος Καλός ευχαριστεί την κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου  για την απόφαση ένταξης και δηλώνει ότι, « Ένα πάνδημο αίτημα των Λευκαδίων και όχι μόνο, για τα πολιτιστικά δρώμενα και την παράδοση της Λευκάδας, γίνεται πραγματικότητα.  Εντός Αυγούστου υποβάλλεται το αίτημα για την προέγκριση της δημοπράτησης του έργου».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ