Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 14 μουσειακών φορέων γίνεται το πρώτο βήμα για τη δημιουργία Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων

Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων/Η πρώτη επίσημη τηλεδιάσκεψη του νεοσύστατου φορέα

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη τηλεδιάσκεψη του νεοσύστατου φορέα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.

Το πρώτο βήμα στη δημιουργία Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με την υπογραφή, από τους εκπροσώπους 14 μουσειακών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ιονίων Νήσων, του υπομνήματος συνεργασίας, στο οποίο καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας, οι στόχοι και οι δράσεις των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Τις προσπάθειες ίδρυσης του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων (ΔιΜΙΝ) συντόνισε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Μουσείο του, που «στοχεύουν σε μια ενίσχυση της πολιτικής των συνεργασιών στον τομέα των μουσείων και του πολιτισμού, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο με φορείς που θα προσδώσουν επιπλέον κύρος στην προσπάθεια ανάδειξης και διαχείρισης του πολιτιστικού κεφαλαίου των Ιονίων Νήσων», σύμφωνα με την ανακοίνωση των δυο φορέων.

Με αυτή την αφορμή και με σκοπό τα Επτάνησα να καταστούν πολιτιστικό κέντρο ευρείας εμβέλειας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη τηλεδιάσκεψη του νεοσύστατου φορέα, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020. Όπως πληροφορεί η ίδια ανακοίνωση, στην τηλεδιάσκεψη, εκτός των μελών του Δικτύου, συμμετείχαν με τις παρεμβάσεις τους η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτιστικών Ιονίων Νήσων, Κατερίνα Μοθωναίου, και ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, εκφράζοντας αμφότεροι την ικανοποίηση και τη στήριξή τους στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που μετέχουν στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας.

Η δημιουργία του ΔιΜΙΝ είναι το απόσταγμα διαλόγου και ζύμωσης ιδεών εν μέσω πανδημίας, μεταξύ εκπροσώπων μουσειακών και πολιτιστικών φορέων από τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και την Λευκάδα. Οι Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου, συνεχίζοντας την προσπάθεια χαρτογράφησης των επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν τα μουσεία, όχι μόνο εν καιρώ πανδημίας, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους, οργάνωσαν μια σειρά από τηλεδιασκέψεις στις οποίες συμμετείχαν για πρώτη φορά μουσεία και πολιτιστικοί φορείς των Ιονίων νήσων. Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι η δικτύωση των «μικρών» και περιφερειακών φορέων είναι ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη και τη βιωσιμότητά τους, καθώς θα τους επιτρέψει να εστιάσουν σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης του κοινού τους οράματος και θα προσφέρει οφέλη, τα οποία θα διαχυθούν στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα.

Ιδρυτικά μέλη του ΔιΜΙΝ είναι οι παρακάτω μουσειακοί και πολιτιστικοί φορείς: Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσείο Ληξουρίου-Ιακωβάτειος (Κεφαλονιά), η Εθνική Πινακοθήκη, παράρτημα Κέρκυρας, η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κέρκυρας, το Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο (Κεφαλονιά), το Λαογραφικό Μουσείο Καβάλου (Λευκάδα), το Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων (Κεφαλονιά), οι Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα), το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού (Λευκάδα), το Μουσείο Καποδίστρια (Κέρκυρα), το Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου – Σύλλογος Φίλων Ξενοπούλειου Βιβλιοθήκης (Ζάκυνθος ), το Μουσείο Ούγκο Φώσκολο (Ζάκυνθος), το Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων (Ζάκυνθος), το Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης και το Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας.

Οι σκοποί του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων, όπως καταγράφονται στο Υπόμνημα Συνεργασίας, αφορούν τρεις βασικούς άξονες: τη βιωσιμότητα των μουσείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τη δημιουργία μιας κοινής πολιτιστικής πολιτικής και την ανάδειξη της ιδιαίτερης επτανησιακής πολιτιστικής ταυτότητας. Στους στόχους του Δικτύου συγκαταλέγονται η δημιουργία μιας κοινής επικοινωνιακής βάσης των φορέων-μελών, η αύξηση της επισκεψιμότητας, η δημιουργική διάδραση των φορέων του Δικτύου με την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες των συλλογών, η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στοχεύοντας στη συμμέτοχη και στη συμπερίληψη της τοπικής κοινότητας και των επισκεπτών με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών.

Η ενίσχυση της προοπτικής της βιωσιμότητας θα υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω των εξειδικευμένων ομάδων εργασίας που θα στελεχωθούν από τα μέλη του Δικτύου, της ανάπτυξης κοινής «πολιτικής εξωστρέφειας», της συνδιαμόρφωσης ενός κοινού ετήσιου προγραμματισμού δράσεων και εκδηλώσεων, της συνεργασίας στην διαδικασία προσέγγισης χορηγιών και της συλλογικής ανάληψης προγραμμάτων για δημιουργικές/εκπαιδευτικές/ερευνητικές δράσεις. Βασική προτεραιότητα και επιδίωξη του Δικτύου είναι ακόμη η ανάπτυξη μόνιμης επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όσο και του υπουργείου Πολιτισμού πάνω σε θέματα διαχείρισης και ανάδειξης του πολιτιστικού αγαθού της επτανησιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή