Δήμος Λευκάδας: Συγκροτήθηκε συνεργείο για έλεγχο παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο ύδρευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι από Δευτέρα 05/10/20, το συνεργείο που συγκροτήθηκε από τον Δήμο Λευκάδας για έλεγχο παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο ύδρευσης θα εντατικοποιήσει τις αυτοψίες και θα επέμβει σε διακοπές αυτών και επιβολή κυρώσεων.

Επίσης θα πραγματοποιήσει διακοπές νερού σε οφειλέτες ύδρευσης προς τον Δήμο, ως εκ του τούτου, παρακαλείσθε να προσέλθετε να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας.

Ο Αντιδήμαρχος
Ιωάννης  Λιβιτσάνος