Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλογου «Φωτεινός» Σφακιωτών

Μετά τις πρόσφατες εκλογές στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Φωτεινός» των Σφακιωτών, οι οποίες έγιναν με μεγάλη προσέλευση κόσμου, αφού ψήφισαν πάνω από εξήντα Σφακισάνοι, τρανή απόδειξη πως ο ιστορικό Σύλλογος, (δημιουργήθηκε το 1963), είναι βαθιά ριζωμένος στην κοινωνία των εφτά χωριών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παπαδοπούλου Γεωργια
Αντιπρόεδρος: Λάζαρης Ανδρέας
Γραμματεάς: Γεωργάκης Γεώργιος
Ταμίας: Λάζαρης Σπυρίδων
Κοσμήτορας: Κοντογιάννη Χρυσούλα

Απλά μέλη του Δ.Σ.
Γεωργάκης Ηλίας
Γεωργάλης Θεόδωρος
Λάζαρης Ιωάννης
Σκιαδαρέσης Χρήστος

Εξελεγκτική Επιτροπή
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γεωργάκης Σπυρίδων