Μουσείο Μπενάκη: Στο διαδίκτυο μία βιωματική εμπειρία για άτομα με μειωμένη όραση ή τυφλότητα

Μουσείο Μπενάκη: Στο διαδίκτυο μία βιωματική εμπειρία για άτομα με μειωμένη όραση ή τυφλότητα

Νίκος Εγγονόπουλος Το πρόγραμμα Βλέποντας με τις Αισθήσεις του Τμήματος Εκπαίδευσης του Μουσείου Μπενάκη είναι σχεδιασμένο για...