Δήμος Λευκάδας: Έκκληση για τήρηση των κανόνων καθαριότητας

Ο Δήμος Λευκάδας, κάνει τελευταία έκκλιση στους πολίτες, ιδιαίτερα στους επαγγελματίες τουριστικών επιχειρήσεων που προετοιμάζονται για τη σεζον, για την τήρηση όλων των κανόνων καθαριότητας.

Επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη παντός είδους απορριμάτων έξω από τους κάδους καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Τα φορτηγά μηχανήματα και προσωπικό που έχει ο Δήμος, δεν επαρκούν αν μόλις καθαριστεί ο κάθε χώρος άμεσα επαναλαμβάνεται η ρύπανση του.

Απαγορεύεται ρητά να τοποθετούνται μέσα στους κάδους απορριμάτων και ανακύκλωσης σίδερα, πέτρες, μπάζα, γενικά οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικές συσκευές, διάφορα αντικείμενα, λίπη-έλαια και γενικά ότι δημιουργεί προβλήματα στα συνεργεία και καταστρέφει τα μηχανήματα αποκομιδής.

Όπως έχουμε, επανελημμένα, ενημερώσει, υπόλοιπα κοπής-κλαδέματος δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.α., η ποσότητα των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κυβικά (το ήμισυ της καρότσα μικρού φορτηγού ενός τόνου), συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθρκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους, ενώ για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσής τους ακολουθείται η διαδικασία για τα ογκώδη αντικείμενα, η οποία γίνεται μόνο κατόπιν συννεόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ 2645360535).

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1. Λευκάδα Λευκάδα Νυδρί Κοντάραινα Σφακιώτες
2. Βαρδάνια Λυγιά Ράχη Μαραντοχώρι Καρυά
3. Απόλπαινα Νικιάνα Παλιοκατούνα Σύβοτα Λαζαράτα
4. Τσουκαλάδες Κατούνα Φτερνό Άγιο Πέτρο Πινακοχώρι
5. Άγιος Νικήτας Καρυώτες Γένι Βασιλική Σπανοχώρι
6. Φρύνι Δεσίμι Πηγαδησάνοι
7. Καλμίτσι Πόρο Εγκλουβή
8. Μικρό Γυαλό Εξάνθεια
9. Βλυχό

Απαγορεύεται στα φοτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. κλπ. να αδειάζουν πάσης φύσεως απορρίματα, μπάζα κλπ. σε δρόμους, πλατείες, ποταμούς, ρέματα, δασικού και γενικότερα υπαίθριους χώρους. Τα προβλεπόμενα στον κανονισμό πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 1.000€, με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής.

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες μας να εξάγουν προς αποκομιδή κλαδεμάτα μόνο καλλωπιστίκων δέντρων. Στα άλλα κλαδιά (οπωροφόρων δέντρων-ελιών) δεν θα γίνεται αποκομμιδή.

Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι υγεία, είναι πολιτισμός, είναι υπόθεση όλων μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ