Μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών-γυναικών στην ΕΕ: Η θέση της Ελλάδας

Μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών-γυναικών στην ΕΕ: Η θέση της Ελλάδας

Οι γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνονται πολύ λιγότερο από τους άνδρες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το ποσοστό της διαφοράς είναι...