Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

Σας γνωρίζουμε ότι για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Leader μέσω της Anion, μπορείτε να ενημερώνεστε στο anion.org.gr.

Ο Αντιδήμαρχος,
Ευτύχιος Ζουριδάκης