Εντάχθηκαν στο ΕΠΔ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το Γυμνάσιο Βασιλικής και το 5o Νηπιαγωγείο Λευκάδας

Σε δρόμο υλοποίησης μπήκαν το Γυμνάσιο Βασιλικής και το 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας – Έργα συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ
Ανδρέας Κτενάς: «Κινηθήκαμε άμεσα και ξεμπλοκάραμε τα έργα»

Την ένταξη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράστης (ΕΠΔ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων των έργων «Επισκευές λόγω Σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής», προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και «Επισκευές λόγω Σεισμού στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, αποφάσισε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή (2/12) συνεδρίαση του.

«Νιώθουμε δικαιωμένοι γιατί τα βάλαμε με τη γραφειοκρατία και ξεμπλοκάραμε τα έργα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα» ανάφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς, και συμπλήρωσε: «Το Γυμνάσιο της Βασιλικής, το 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας και το ΚΤΕΟ υπέστησαν σημαντικές βλάβες από το σεισμό της 17-11-2015. Δυστυχώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στα τέλη Ιουλίου του 2019, μπλοκάρισε το έργο, ζητώντας να ‘σπάσει’ σε τρία ξεχωριστά έργα. Από τη πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και κατανοώντας την αναγκαιότητα των έργων αυτών για τη σχολική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες, θέσαμε την επανεκκίνηση των έργων αυτών ως άμεση προτεραιότητα. Θέλω να συγχαρώ τις Τεχνικές Υπηρεσίες μας, που κινήθηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά.».

Το Ιστορικό της επανεκκίνησης

Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, του οποίου η μελέτη είχε εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2018, στις 30 Ιουλίου 2019 μπλοκαρίστηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον Προσυμβατικό Έλεγχο.

Στην απόφασή του αυτή, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε πως κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου και, πως η αρχική μελέτη του έργου έπρεπε να διαχωριστεί σε τρεις διαφορετικές μελέτες (i. Γυμνάσιο Βασιλικής, ii. 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, iii. ΚΤΕΟ) και να πραγματοποιηθούν τρεις διαφορετικοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Περιφερειακής Αρχής, την 1η Σεπτεμβρίου 2019, έγιναν οι εξής ενέργειες:

  • 17 Σεπτεμβρίου 2019: Η Οικονομική Επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση υπό την νέα Περιφερειακή Αρχή, ακύρωσε την Δημοπρασία του έργου και έδωσε εντολή να διαχωριστεί η μελέτη σε τρία τμήματα και να πραγματοποιηθούν τρεις διαφορετικοί διαγωνισμοί (ΑΔΑ: Ω4ΠΟ7ΛΕ-2Θ0).
  • 10 Οκτωβρίου 2019: Έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  • 11 Νοεμβρίου 2019: Η Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε Λευκάδας προχώρησε σε διαχωρισμό της μελέτης σε τρία επιμέρους μελέτες i) Γυμνάσιο Βασιλικής, ii) 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας και iii) ΚΤΕΟ Λευκάδας , με τρεις διαφορετικούς προϋπολογισμούς για το καθένα ξεχωριστά και τις απέστειλε στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στη Κέρκυρα, ώστε να εισαχθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση και διαχωρισμό των 750.000 ευρώ σε τρία επιμέρους ποσά.
  • 2 Δεκεμβρίου 2019: Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη στο ΕΠΔ της ΠΙΝ των έργων: i) «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, ii) «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, και iii) «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Οι επισκευές στο Γυμνάσιο της Βασιλικής

Στο πλαίσιο του έργου «Επισκευές λόγω Σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής», προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

  • Αύξηση της δυσκαμψίας του κτιρίου, με σκοπό τη μείωση των παραμορφώσεων, κυρίως σε οριζόντια σεισμικά φορτία, με κατάλληλη ενίσχυση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων με χρήση μανδύα.
  • Αύξηση της μετελαστικής ικανότητας παραμόρφωσης, με βελτίωση της περίσφυξης των υφιστάμενων μελών, με εξωτερικούς συνδετήρες, χαλύβδινα ελάσματα ή ινοπλισμένα πολυμερή.
  • Προσθήκη μεταλλικών στοιχείων στο φορέα κατασκευής με τη μορφή μεταλλικού μανδύα, με σκοπό την αύξηση της πλάστιμης συμπεριφοράς.
  • Δευτερεύουσες εργασίες όπως τοιχοποιίες πλήρωσης, επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, αποκατάσταση σκαλών, κουφώματα, κλπ.