Συνεδριάζει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την απόσυρση του άρθρου 179 που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Επικεφαλής Δημ. Παράταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας ορισμό μελών Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Εισηγητής: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Ι.Ν.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Λευκάδας και  Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου».
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αρ. 78/2019 απόφασης Δ.Σ. για αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  στην πρόσκληση «»ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αρ. 77/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ».
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ – Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 24.800,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 23.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ  ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – ΠΟΝΤΗΣ» προϋπολογισμού 158.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 €.
Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 80.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ» προϋπολογισμού 7.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο:
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την  εγγραφή νηπίων στον  Παιδικό  Σταθμό  Καρυάς  του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020  λόγω  ύπαρξης κενών θέσεων.
Εισηγητής: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ