Συνταγογραφούνται οι επισκέψεις σε μουσεία ως «φάρμακο» στα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας

Συνταγογραφούνται οι επισκέψεις σε μουσεία ως «φάρμακο» στα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας

Τα οφέλη αυτής της συμπληρωματικής «θεραπείας» είναι παρόμοια με εκείνα που μπορούν να λάβουν οι ασθενείς από τη σωματική άσκηση. Μια...