Πρόσκληση για την ανάδειξη των μνημείων UNESCO στα νησιά του Ιονίου

Σοφία Κοντογιάννη

Σε πρόσκληση για την υλοποίηση παρεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO, προέβη η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα, η δράση αφορά σε μνημεία όπως είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας και τα επιμέρους στοιχεία της, στη δημιουργία δικτύων των μνημείων πόλεων της  UNESCO, στη δημιουργία διαδρομών επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και σε δικτυώσεις συνεργασίας για την προστασία και ανάδειξη του υπο-θαλάσσιου πολιτιστικού πλούτου.

Πέραν των ανωτέρω,  ενδεικτικά θα υλοποιηθούν δράσεις όπως  παρεμβάσεις σε λοιπά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, που αποτελούν καθιερωμένους ή εν δυνάμει τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη, καθώς και σε στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της υπαίθρου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί λειτουργική αναβάθμιση με την μεταξύ άλλων ολοκλήρωση μόνιμων εκθέσεων μουσείων, πιστοποίηση μουσειακών υποδομών και δημιουργία νέων μουσείων σε απολύτως στοχευμένες και σημαντικές περιπτώσεις. Τέλος, η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων που αφορούν στις ανωτέρω δράσεις, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00.

Πηγή