67 όψεις του ελληνικού καλοκαιριού από τον Πάρι Ταβιτιάν

Φωτογραφίες από τους ωραιότερους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα

Λευκάδα

Λευκάδα

Πύλος

Πύλος

Μονεμβάσια

Μονεμβάσια

Φολέγανδρος

Φολέγανδρος

Φολέγανδρος

Φολέγανδρος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ευβοϊκός

Ευβοϊκός

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Σκύρος

Σκύρος

Λευκάδα, παραλία Μύλος

Λευκάδα, παραλία Μύλος

Φολέγανδρος

Φολέγανδρος

Φολέγανδρος

Φολέγανδρος

Μεσσηνία

Μεσσηνία

Πολυλίμνιο Μεσσηνίας

Πολυλίμνιο Μεσσηνίας

Μονεμβάσια

Μονεμβάσια

Μονεμβάσια

Μονεμβάσια

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Γέρακας Λακωνία

Γέρακας Λακωνία

Μονεμβάσια

Μονεμβάσια

Ικαρία

Ικαρία

Ικαρία  Ικαρία

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ικαρία

Ικαρία

Ικαρία

Ικαρία

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Απολιθωμένο Δάσος Λακωνία

Απολιθωμένο Δάσος Λακωνία

Ελαφόνησος

Ελαφόνησος

Λιμένι, Μάνη

Λιμένι, Μάνη

Λιμένι, Μάνη

Λιμένι, Μάνη

Λιμένι, Μάνη

Λιμένι, Μάνη

Λιμένι, Μάνη

Λιμένι, Μάνη

Ευβοϊκός

Ευβοϊκός

Παραλία Αλύπα, Νύφι, Μάνη

Παραλία Αλύπα, Νύφι, Μάνη

Παραλία Αλύπα, Νύφι, Μάνη

Παραλία Αλύπα, Νύφι, Μάνη

Γύθειο

Γύθειο

Λιμένι, Μάνη

Λιμένι, Μάνη

Μέζαπος, Μάνη

Μέζαπος, Μάνη

Γερολιμένας, Μάνη

Γερολιμένας, Μάνη

Πόρτο Κάγιο, Μάνη

Πόρτο Κάγιο, Μάνη

Παραλία Αλύπα, Νύφι, Μάνη

Παραλία Αλύπα, Νύφι, Μάνη

Σύμη

Σύμη

Λίνδος, Ρόδος

Λίνδος, Ρόδος

Ατσίτσα, Σκύρος

Ατσίτσα, Σκύρος

Νότια Σκύρος

Νότια Σκύρος

Ατσίτσα, Σκύρος

Ατσίτσα, Σκύρος

Αιγαίο

Αιγαίο

Μήλος

Μήλος

Στο πλοίο...

Στο πλοίο…

Χώρα, Σκύρος

Χώρα, Σκύρος

Πουριά, Σκύρος

Πουριά, Σκύρος

Πουριά, Σκύρος

Πουριά, Σκύρος

Πουριά, Σκύρος

Πουριά, Σκύρος

Σύμη

Σύμη

Λίνδος, Ρόδος

Λίνδος, Ρόδος

Μήλος

Μήλος

Πηγή