Αναδείχθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού «Δήμος Λευκάδας RE.CO.RD: εδώ ανακυκλώνουμε»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 25 Ιουλίου, ο διαγωνισμός στο Facebook με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ RE.CO.RD: εδώ ανακυκλώνουμε», που διοργάνωσε ο Δήμος Λευκάδας, στο πλαίσιο του Έργου RE.CO.RD. Στόχος του διαγωνισμού ήταν η ανάδειξη των τριών καλύτερων μηνυμάτων σχετικά με την ανακύκλωση και η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων στις επιδεικτικές δράσεις ανακύκλωσης.

Δεκάδες κάτοικοι της Λευκάδας και όχι μόνο, επισκέφθηκαν τη σελίδα του Δήμου στο Facebook στηρίζοντας την πρωτοβουλία και 36 συμμετέχοντες έγραψαν το δικό τους μήνυμα για την ανακύκλωση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της ανακύκλωσης, τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς του νησιού.

Τα μηνύματα που αναδείχθηκαν από το Δήμο Λευκάδας είναι τα εξής:

  1. «Έλα να χτίσουμε μία έμπρακτη περιβαλλοντική συνείδηση».
  2. «Ανακύκλωσε σήμερα για την Λευκάδα».
  3. «Η ανακύκλωση δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη».

Oι τρεις νικητές θα λάβουν δώρα με οικολογικό χαρακτήρα στις δράσεις ανακύκλωσης, που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Αυγούστου στις παραλίες Κάθισμα, Άγιος Νικήτας και Πόρτο Κατσίκι.

Ο Δήμος Λευκάδας συμμετέχει στο  Έργο RE.CO.RD, με στόχο τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση πλαστικών υλικών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε
Μελίνα Καψυλιδάκη, Reputation Unique, 2155605215, kapsylidaki@ru.gr
Η Ομάδα Σύμπραξις, ως ανάδοχος επικοινωνίας, έχει αναλάβει τη συνολική υποστήριξη και τη διοργάνωση των δράσεων του Έργου. www.sympraxis.eu

Ο Δήμος Λευκάδας συμμετέχει στο Έργο RE.CO.RD «Στρατηγικές για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές, προσανατολισμένης στην Έρευνα, στην Ανάπτυξη και στην Καινοτομία / REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation». Το Έργο χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις τουριστικές δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπεί στη διαχείριση και μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του πληθυσμού και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση πλαστικών υλικών.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ: www.interreg-record.eu