Μάτι, ένας χρόνος μετά: 15 φωτογραφίες του Τάσου Βρεττού

Εικόνες χωρίς λέξεις από τον τόπο της τραγωδίας

Από τον Τάσο Βρεττό