ΠΕΔ Ιονίων Νήσων: Πρόσκληση για συμμετοχή σε εργαστήρια κεραμικής-πηλού και ψηφιδωτού

Η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg V-A CBC Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με τίτλο Residences on the way from products to the Adri-Ionian design και ακρωνύμιο CRAFT LAB,

Προσκαλεί Νέους Έλληνες Καλλιτέχνες να συμμετάσχουν στα εργαστήρια κεραμικής/πηλού και ψηφιδωτού που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά αντίστοιχα, την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου 2019.

Σκοπός της Πρόσκλησης

Με την παρούσα πρόσκληση, θα επιλεγούν από την ΠΕΔ-ΙΝ 20 νέοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, 10 για κάθε εργαστήριο (κεραμικής/πηλού στην Κέρκυρα και ψηφιδωτού στην Κεφαλονιά), ηλικίας 18 έως 35 ετών.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι εντελώς δωρεάν και θα καλυφθεί πλήρως το κόστος μετακίνησης / διαμονής τους κατά τη συμμετοχή τους στα διακρατικά σεμινάρια ανταλλαγής, στην Απουλία της Ιταλίας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνικών, εμπειριών και παραδόσεων, διάρκειας 2 ημερών.

Αναλυτικά, οι κύκλοι σεμιναρίων στο κάθε εργαστήριο είναι διάρκειας 120 ωρών σε διάστημα 4 εβδομάδων (30 ώρες την εβδομάδα) την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου 2019.

Στόχος του έργου

Το έργο έχει ως στόχο να προσφέρει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες / τεχνίτες / σχεδιαστές να συνδυάσουν παραδοσιακές και καινοτόμες δεξιότητες με επιχειρηματικές ικανότητες, αποκτώντας εργαλεία για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους ζωής. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να αποτελέσουν παράδειγμα για την ανάκαμψη των παλιών παραδοσιακών επαγγελμάτων, σχετικών με την τέχνη του πηλού/κεραμικής, του ψηφιδωτού και του υφάσματος (το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ίδια περίοδο από το Επιμελητήριο Λευκάδας, στην Λευκάδα), καθιστώντας τη δημιουργική βιοτεχνία εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης των εμπλεκομένων περιοχών στο Έργο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου είναι η έναρξη 6 νέων επιχειρήσεων, η κεφαλαιοποίηση της περιφερειακής πολιτικής στον τομέα της δημιουργικής βιοτεχνίας και του εμπορίου, καθώς και η θέσπιση μέτρων υποστήριξης με στόχο την οικονομική και εμπορική βιωσιμότητα των προϊόντων πηλού / κεραμικής, ψηφιδωτού και υφάσματος. Καινοτόμος διάσταση του Έργου αποτελεί η δημιουργία κοινής διασυνοριακής ταυτότητας μέσω ενός ενιαίου εμπορικού σήματος, το οποίο θα προωθηθεί στην ευρύτερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Υποβολή των αιτήσεων

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση για ένα από τα τρία εργαστήρια / πεδία (κεραμικό ή ψηφιδωτό ή ύφασμα).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 12η Ιουνίου και ώρα 13.00.

Οι αιτούντες μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους είτε ιδιοχείρως στην ΠΕΔ-ΙΝ, είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ακόλουθες κατά περίπτωση διευθύνσεις:

Για τα Εργαστήρια πηλού/ κεραμικού (Κέρκυρα) και ψηφιδωτού (Κεφαλονιά): Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων lefkada@ped-in.gr, Φιλαρμονικής 23 31100 Λευκάδα, Ελλάδα

Για το εργαστήριο υφάσματος στην Λευκάδα: Επιμελητήριο Λευκάδας info.lefkadachamber@gmail.com Γολέμη 5-7 31100 Λευκάδα, Ελλάδα

Ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: «Δημόσια Πρόσκληση για την επιλογή νέων καλλιτεχνών για το Έργο «CRAFT-LAB», Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Ιταλία, εργαστήριο Κεραμικών ή Ψηφιδωτών ή Υφασμάτων» (μόνο μία επιλογή).

Στην περίπτωση υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα παραπάνω αναγράφονται στο Θέμα της επιστολής.

Η αναλυτική πρόσκληση βρίσκεται στην Ιστοσελίδα: www.ped-in.gr

Πληροφορίες: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αθανάσιος Πετούσης Τηλέφωνο: 26450 23330, E-mail: petousis@ped-in.gr

Πρόσκληση έργο »Craft Lab»

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Δήμαρχος Κεφαλονιάς

Πηγή