Ξενοδοχεία: Δωρεάν υπηρεσία που παραδίδει ξεχασμένα αντικείμενα στους επισκέπτες

Λύση στην εύρεση ξεχασμένων αντικειμένων των επισκεπτών στα ξενοδοχεία φιλοδοξεί να δώσει μια δωρεάν υπηρεσία για ξενοδοχεία, η οποία αναλαμβάνει την παράδοσή τους στους τουρίστες.

Το Deliverback είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία, δωρεάν για τα ξενοδοχεία, που παραδίδει αντικείμενα ξεχασμένα στα ξενοδοχεία, πίσω στους ιδιοκτήτες τους.

Όταν ο πελάτης καλεί το ξενοδοχείο και πει πως έχει ξεχάσει κάποιο αντικείμενο και το αντικείμενο αυτό έχει βρεθεί, του λέει ο ξενοδόχος να μεταβεί στη διεύθυνση deliverback.com και να εισάγει το όνομα του ξενοδοχείου, το όνομα και τη διεύθυνσή του, καθώς και τις πληροφορίες του αντικειμένου.

Το Deliverback υπολογίζει το συνολικό ποσό, ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή και το Deliverback αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία να παραλάβει, να πακετάρει και να στείλει το αντικείμενο πίσω στον ιδιοκτήτη του.  Στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει την ικανοποίηση των τουριστών στην Ελλάδα και να μειώσει τον φόρτο εργασίας των Ελλήνων ξενοδόχων.

 

Πηγή