Δήμος Λευκάδας: Ενημέρωση σχετικά με τις άδειες χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου

Βάσει των διατάξεων του Ν. 1080/80, για την χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται ειδική άδεια που χορηγείται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η άδεια εκδίδεται πριν από τη χρήση του χώρου και έχει διάρκεια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους.

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 θα πρέπει να έχετε υποβάλει την αίτηση  για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου και να παραλάβετε την απαιτούμενη άδεια μέχρι τις 15 Μαίου 2019.

Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου, μετά τις 16 Μαΐου 2019, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας θα προβεί στις προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις και ενέργειες.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Η αίτησή σας συμπληρωμένη. Αίτηση χρήσης κοινόχρηστου 2019 pdf
  2. Μια απόδειξη από την ταμειακή μηχανή του καταστήματος,
  3. Η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για έκδοση άδειας για 1η φορά είναι απαραίτητη η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος του καταστήματος υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η ακριβής θέση του καταστήματος, το πλάτος της πρόσοψης και περιβάλλων χώρος καθώς και φωτογραφίες του καταστήματος και του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου.

Ο Αρμόδιος  Αντιδήμαρχος
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ