Δήμος Λευκάδας: Εντάχθηκε η πράξη για την αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου νερού

Δήμος Λευκάδας: Εντάχθηκε η πράξη για την αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου νερού

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 817 Π.Ε. απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, εντάχθηκε η Πράξη «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης...